Att köpa svenskt kött är givet för många, men hur har vi det med till exempel svenskproducerad fisk? Vattenbruk, som är odling av alla slags djur och växter i vatten, är en väldigt liten näringsgren här om man jämför med de flesta europeiska länder. Så vad behövs för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna växa och produkterna bli ett lika självklart val som andra inhemska matvaror?

Hör Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten på Jordbruksverket, Ola Öberg från Recirkulerande Vattenbrukarna och Anders Kiessling, professor i akvakultur vid SLU diskutera saken.

– I vår handlingsplan finns åtgärder som ska utveckla svenskt vattenbruk på bred front, säger Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten på Jordbruksverket. Vi måste synliggöra den svenska produktionen som vi vill ska sälja. Det är sund mat vi pratar om som vi gärna vill att svenskar äter.

– Vi skulle kunna odla så att vi var i balans med vad vi själva åt. Varav en del importeras och en del exporteras. Men vi skulle kunna han en betydligt högre självförsörjningsgrad, säger Anders Kiessling, professor i akvakultur vid SLU. Vi äter lika mycket fisk som kyckling i Sverige idag. Det är inget litet livsmedel men den svenska produktionen är ganska liten.

– Att det över huvud taget är tillåtet att upphandla fisk som är producerad på ett sätt som om den var producerad i Sverige så skulle man bli polisanmäld. Det bästa globalt sett skulle vara om all mat på klotet var producerad enligt svenska regler, förklarar Ola Öberg från Recirkulerande Vattenbrukarna.

Källa: Landsbygdsnätverket

Läs mer och hitta poddsändningen här!