Genom hela människans historia har det varit en konst att hitta rätt i förrädiska farvatten – åtminstone tills moderna navigationshjälpmedel blev tillgängliga. I äldre tider kunde öppna eldar på klippor eller på torn göra skillnaden mellan liv och död för sjöfarare. Längre fram har fyrar med allt mer sinnrika ljusanordningar spritt sitt sken över långa avstånd för att varna för undervattensklippor och sandbankar. Fyrplatserna var inte bara punkter på sjökort, utan också hem för många generationer människor vars liv präglades av isolering och utsatthet för naturens krafter. Här får vi veta mer om några av dem.

Redan i antikens värld användes eldar för vägledning av sjöfarare i mörker. Det legendariska fyrtornet på Faros utanför Alexandria, som räknades till världens sju underverk, är det kanske mest kända exemplet på landmärken med brinnande eldar på plattformar.

I takt med att det romerska imperiet växte runt Medelhavet blev “eldtornen” allt fler och de spreds även norrut till Engelska kanalen. Under århundradena som följde efter Romarrikets fall slutade de användas och förföll, men när Europa återigen börjat stabiliseras under tidig medeltid började man anlägga nya fyrar.

Digitalt museum Fyrar
Sjöhistoriska

HÄR hittar du massor av intressant fyrkunskap på Digitalt museum Sjöhistoriska

Nidings fyrplats på frimärke
Postmuseum