Som nämns i förra notisen med rapporten från Representantskapsmötet så har SRF beslutat att avsluta Bryggan i dess nuvarande form. Istället kommer SRF att starta upp med en Facebook sida för den funktion som Bryggan fyllt. Detta är därför den näst sista notisen på Bryggan i denna form. Sista notisen kommer när Facebook-versionen sjösätts inom kort.