I dag har transporten av gasledningsrör till Karlshamn inletts. Omkring 52.000 rör ska lagras i Karlshamns hamn och ingå i det omdiskuterade projektet Nord Stream 2.

Det är Wasco Coating som levererar de betongklädda stålrören från betonganläggningen i Mukran, Tyskland, till Karlshamn. Blue Water Shipping ansvarar för transporten.

I Karlshamn har 260.000 kvadratmetrar iordningsställts för temporär lagring av rören. ”När projektet är som mest arbetsintensivt kommer cirka 100 personer att anställas för omlastningen och lossningen av stålrören”, säger Ariesza Noor från Wasco Coating i ett pressmeddelande.

Gasledningen från Ryssland till Tyskland är totalt 120 mil lång, varav 51 mil går genom svensk ekonomisk zon. Nord Stream 2 ska tas i bruk 2020. Det ryska, statsägda bolaget Gzprom är majoritetsägare i Nord Stream. Kritikerna menar att gasleveranser kan används som politiskt påtryckningsmedel av Vladimir Putin.

Källa: Ny Teknik

Läs hela artikeln här

Läs mer här och se bilder