För första gången testas nu hur konvertering av en passagerarfärja till framdrift med en kombination av bränsleceller och batterier kan gå till.

Norska varvet Fiskestrand ska i samarbete med ABB och Sintef Ocean Laboratory utröna hur bränsleceller och batterier bäst kan fungera ihop i färjeoperation på korta distanser. Dessutom testas hur bränsleceller och batterier kan integreras med övriga maskinrumssystem. Bränslecellerna går på väte, så testerna ska också ge kunskaper inför framtida regelverk för introduktion av väte i ombordmiljö.

Realistisk översikt

Testerna simulerar de förutsättningar en färja kan väntas ha vid på en 10 kilometers rutt med hög turtäthet och på det sättet se om framdriftssystemet är robust nog för repetitiv kortdistanstrafik.

– Vi väntar oss att få en realistisk översikt över vad vi behöver göra för att uppnå vår ambition att leverera en färja utrustad med väte-bränslecellsdrift inom ramen för vårt projekt Hybridship. ABB:s kompetens inom systemintegrering tillsammans med Sintef Oceans långa erfarenhet av marina driftssystem och expertis inom bränslecellsteknik är nycklarna till att möta de kommande utmaningarna, säger Kåre Nerem, projektansvarig på Fiskerstrand, i ett pressmeddelande.

Källa: Sjöfartstidningen, läs hela artikeln här

Bänslecellsfärga
Bild: Fiskerstrand Holding