Norra Estlands kustkultur

Norra Estlands kustkultur

Visit Estonia tips ar om att besöka de kustnära byarna Estland gränsar till Östersjön i väster och till Finska viken i norr. Närhet till havet har betytt mycket för esterna och många har gått till sjöss för att arbeta och för att se och lära känna världen. Ernst...

Arkiv från 2016-09