Hav och samhälle 2017: Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning – påverkan, åtgärder och havsplanering

Konferensen Hav och samhälle har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Vi använder fritidsbåtar som ett exempel på hur man kan stärka skyddet av viktiga naturvärden, samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas. Under...