Maj – med SRF:s kalenderbild

Maj – med SRF:s kalenderbild

Många möten i maj - där SRF är närvarande Kontakta respektive SRF-representant för medskick, frågor och/eller synpunkter. Kontaktuppgifter här! Onsdag 3 maj Referensgruppsmöte, Skatteverket - SRF:s ordförande deltar ESIN telefonmöte Tisdag 9 maj Centralt...

Kuststämma på Fotö

Kuststämma på Fotö

Bohusläns Skärgårdsråd höll årets Kuststämma på Fotö i slutet av mars. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar så hölls en tema del som tog upp: Samarbetet mellan Öckerö kommun och de olika Öråden Strandskyddet Arrendefrågor - bryggor och sjöbodar Den parlamentariska...