Förra veckan hölls årsmötet för ESIN, European Small Islands Federation, i Kirkwall, på Orkneyöarna i Skottland.

ESIN:s årsmöte 2017 i Kirkwall på Orkneyöarna
Foto:ESIN

Sverige representerades av fd ordförande för både ESIN och SRF Bengt Almkvist, Anna-Karin Utbult-Almkvist, Anétte Larm Johansson Lennart Andersson och Elvira Laneborg från Öland. Organisationen, som grundades på Möja 2001 av sex länder, har idag 11 medlemsländer och fler har anmält intresse. Syftet med ESIN är att utbyta erfarenheter kring hur man jobbar med olika frågor, vad man har för aktiviteter på gång och hur man tillämpar EU-regler.

En stor fråga på årets möte, som hade energitema, var eldrift, både av färjesystem men också av bilar.

– Många öar ligger isolerat men med väldigt bra möjligheter att producera sin egen el och har till och med ett överskott av elproduktion av vindkraft, vågkraft och tidvatten.  Det finns en väldig potential och det är förvånande vilka ekonomiska vinster man kan få av elproduktion om den kan drivas lokalt. Det finns ofta kontroverser kring hur man ska starta dem, men om lokalsamhället ökar acceptansen ökar också intresset. Där har vi fått tips på hur man kan arbeta och det är värdefullt.

Mötet, som sträckte sig över tre dagar, hålls en gång om året med seminarier och studiebesök i anslutning till ett traditionellt årsmöte.

– Öar är intressanta för att de är en bra testmiljö. Både psykologiskt och geografiskt, med ett avgränsat område med flöden in och ut. Då kan man lätt jämföra hur mycket man producerar och förbrukar och utbyta erfarenheter sinsemellan hur man har löst energiproblem och olika projekt. Bland annat gjorde vi ett studiebesök på den nordligaste ön av Orkneyöarna där man byggt upp en fågelstation. Det liknar väldigt mycket de ansträngningar man gör på Landsort, så där kan man göra jämförelser, säger Bengt Almkvist.

Nästa år är ESIN:s möte i 2018 i Bryssel, men 2019 har Sverige anmält sig att vara värd för årsmötet. Om det går enligt planerna kommer mötet att hållas på Ven.

Källa: Tidningen Skärgården

Läs i tidningen Skärgården

Läs mer och se bilder på ESIN:s hemsida