Vinternumret

Björkö vid Ornö i Stockholms södra skärgård ger ut en medlemstidning för fastighetsägarna på ön två gånger per år.

Okänd? dam vid vatten på Björkö för länge sedan. Fotograf ej angiven (okänd?)

Ur vinternumret:

  • Dam vid vatten – Är det någon som känner igen damen i fråga? Kontakta Lövetredaktionen: lovet@bjorko.nu
  • Skärgårdspolitiska spalten – Ålfiskeförbud kontra skarvfrågan
  • Nytt från fiberutbyggnaden
  • Per och Nina spår väder
  • Dricksvatten av havsvatten – så funkar det
  • Björkös egen kustfiskare – Anders Jansson, en minut på Youtube via Landsbygdsnätverket: ”Samarbeta mera: Projektet Säl och skarv ger hållbart fiske i Östersjön!” Länken här (och i VinterLövet).

Läs Vinterlövet som pdf: VinterLövet_2018

Källa: Björkö Fastighetsägarförening