HaV menar i ett remissvar att ”Anläggandet och utformningen av vindkraftsanläggningen har anpassats på ett sätt som enligt Havs- och Vattenmyndigheten möjliggör tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.” HaV menar också: ”Ytterligare skyddsvillkor i enlighet med vad som framförs nedan under rubriken Vindkraftsanläggningen bör dock föreskrivas.”

Foto: Ann-Sofie Bender

Läs hela notisen

Läs hela remissvaret (PDF   2,4 MB)

Källa: HaV