Namninsamling

Göteborgs-Posten och Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) har beslutat att lägga ned utdelningen av tidningar på de flesta öar i skärgården på västkusten, kan man läsa i ”Uppropet – Vi vill ha vår morgontidning!”. Ett antal personer får även sin medicin från Apotea via VTD:s distribution. I stället förväntas prenumeranterna själva hämta sina tidningar i en låda i respektive hamn (på fastlandet får man förmoda, bryggans anm.).

Ingen dialog med prenumeranterna

”Beslutet har tagits utan dialog med oss som via våra prenumerationer bär upp tidningarna. Nedläggningen utarmar skärgården och innebär en social nedrustning. Den drabbar gamla, sjuka och rörelsehindrade extra hårt. Uppropet kräver att beslutet ändras och att distributionen fortsätter som hittills.”
Hela Sverige ska leva – och läsa! / Uppropet – Vi vill ha vår morgontidning!

Tidningar som berörs:

GP, DN, SvD, Svensk Damtidning, Hemmets Journal, Allers, Året Runt och Dagens Industri.

Öar som berörs:

Asperö, Brännö, Donsö, Dyrön, Grötö, Gullholmen, Hyppeln, Kalvsund, Källö-Knippla, Käringön, Köpstadsö, Marstrand, Styrsö, Vrångö och Åstol.

Till namninsamlingen här!