Ledaren, sid 2:

Mer kommunalt engagemang i kust- och skärgårdsutveckling

I allt mediebrus som finns i dag ställs höga krav på Skärgårdarnas Riksförbund och våra medlemsföreningar att vara tydliga med vad man vill. I föregående nummer av tidningen, ”Valnumret” har vi inom ett antal områden lyft fram vilka politiska beslut vi vill se för att vår vision om ett ökat antal boende i kust och skärgård skall bli verklighet.

Vår vision är ett ökat antal boende i kust och skärgård

På väg till Åland. Framsidan av Vi skärgårdsbor nr 3 2018.
Foto: Eva Widlund

För att förverkliga visionen måste den delas med våra kommuner och vi måste hitta ett effektivare sätt att samarbeta. Den politiska viljan att verka för en befolkningstillväxt i kust och skärgård saknas på många håll. Det räcker inte med en allmänt positiv attityd till en levande skärgård. Utan den uttalade politiska viljan till tillväxt riskerar den lokala skärgårdsföreningen att hela tiden arbeta i motvind och mer tvingas fokusera på att undvika ytterligare försämringar än att skapa något nytt.

För att studera ett alternativt sätt att jobba gjorde hela Riksförbundet en resa till Kökar i åländska skärgården för att se hur det fungerar där. Vi kan inte göra som på Kökar, vi har ett annat sätt att styra i Sverige med mycket större kommuner men vi måste kunna bli mer effektiva. Den beslutsmässighet och snabbhet som vi såg där bygger på att de små skärgårdskommunerna själva driver utvecklingen.

Vi borde kunna nå samma resultat om skärgårdsföreningarnas ansträngningar sker mer integrerat med respektive kommun. Kommuner borde ha ett kommunalråd med utpekat ansvar för utvecklingen av sin kust och skärgård. Skärgårdarnas Riksförbund vill i denna process stötta sina medlemsföreningar med information och goda exempel.

Kökar visar att det går och är för oss ett exempel på vad man kan åstadkomma när många drar åt samma håll.

Sune Fogelström, Ordförande

Mer i detta nummer:

  • Politikerbesök ´- en skärgårdsföretagare från Kalvö Fjällbacka berättar, sid 3
  • Färjeleder Furusundsleden och Blidöleden, sid 4-5
  • Skärgårdsskolornas höstträff på Koster, sid 6-7
  • Energi- och miljö: En lång energiresa (Visingsö-Jönköping-Katrineholm) sid 8-9
  • Sydkoster: Besök hos en ö-familj, sid 10-11
  • Kökar – SRF på höstresa till Ålands skärgård, sid 12-17
  • ESIN i Bryssel, sid 18
  • Remisser / sommar och höst , sid 19
  • Ny skärgårdsbok: Söderhamns skärgård – speglad i konsten, sid 20

Och till sist: Hemsköborna …kommunikation i levande glesbygd?

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund