Ledaren – av Sune Fogelström, ordförande SRF

Sommar

Förstasidan av Vi skärgårdsbor nr 2-2019 föreställer Rönnskär i Söderhamns skärgård. Foto: Eva Widlund

Nu är det den tid då alla älskar kust och öar, besökarna strömmar till och det lilla lokalsamhällets förmåga att tillhandahålla service och gemytliga aktiviteter av alla de slag ställs på prov. Även för alla bofasta är det en tid att uppskatta. För många förknippat med mycket arbete naturligtvis men även intäkter och lön för nedlagd möda på planering och affärsutveckling.

Plats för många fler – året om

Det finns plats för många och vi vill verkligen bli fler även i september till april. Många av sommarens besökare, främst de med eget boende kanske kan inspireras till att stanna kvar. Att det går bevisas inte minst av en kraftig befolkningsökning i Järpen ett samhälle strax bredvid Åre. Där ökar befolkningen med IT-Nomader, distansarbetare som gillar Åredalens friluftsliv. Från avfolkningsbygd byggs nu flera nya skolor och sommarsäsongen omsätter mer pengar än vintern.

Tre öar är på gång!

Koster, Holmön och Möja. Alla tre öarna har ledsnat på negativ befolkningsutveckling, hotade skolor och försämrad service. Koster har kommit längst. Man har hållit på ett tag och har ett pågående projekt. Holmön har kommunen och regionen med sig och en ansökan inne hos Tillväxtverket om ett flerårigt projekt. Möja har också kommun och region med sig i ett projekt med fyra insatsområden – kommunikationer, boende, service och besöksnäring – som just startat. Intressant att tre projekt med så stora likheter pågår samtidigt och som konkret tar tag i Skärgårdarnas Riksförbunds kärnfrågor. Skärgårdarnas Riksförbund kommer att göra allt vi kan för att stötta dessa projekt som ytterst handlar om dessa öars överlevnad året runt.

Miljöfrågor viktiga

Miljöfrågorna är viktiga och Skärgårdarnas Riksförbund är aktiva på många håll både lokalt och inom EU. Öar lockar och inbjuder till miljöprojekt eftersom avgränsningen blir så tydlig. Ön Kökar som Skärgårdarnas Riksförbund besökte i höstas har vunnit ett fint pris för sitt miljöarbete.

Plocka plastskräp kan alla hjälpa till med

Det finns ett konkret miljöarbete som vi alla kan bidra med under sommaren, plocka upp allt plastskräp ni ser från våra stränder.

Trevlig sommar!
Sune Fogelström

Mer i sommarnumret:

 • Plastrena öar samt besök på Energy Observer, sid 2
 • SRF:s årsstämma i Söderhamn, sid 4-5
 • Vinöleden i Hjälmaren, sid 6-7
 • Klimatfrågan – en allt viktigare fråga för öar inom EU, sid 8-9
 • Projekt Fyrar i Skärgårdsskolorna, sid 10-11
 • Ung familj på Hemsö, sid 12-13
 • Bohusläns Skärgårdsråd – Kuststämma 2019, sid 14
 • Färjegruppen på vårmöte med Trafikverket Färjerederiet, sid 15
 • Luleå Skärgårdsförening, ny ordförande och sommaraktiviteter, sid 16
 • Fiskegruppen på sälmöte i Luleå skärgård, sid 17
 • Fårö – en gotländsk ö? Semesterskildring under försäsong, sid 18-19
 • Tipsa SRF om böcker och tidningar från skärgårdar i Norden, sid 20

Vi skärgårdsbor avslutas till sist traditionellt av strippen Hemsköborna – som denna gång häpnar över ”mångfalden” i världshaven.

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund, där senaste Vi skärgårdsbor finns att ladda ner som pdf.