Ledaren: Tankar och visioner

Numrets framsida: Skärgårdsmiljö, Möja
Foto: Eva Widlund

Det är valår och högsäsong för visioner, mål och strategier. Det här är Skärgårdarnas Riksförbunds valnummer med våra visioner, mål och strategier. I stället för att fråga om politikernas åsikter vill vi ge vår bild av hur man kan leva bo och verka i våra områden på ett bra sätt. Vi vill ge en bild av de politiska beslut som behövs för att vardagen skall fungera.

Det är mycket svårare att tala om vilka strategier man vill ha än att tala om att nuvarande inte fungerar. Det har varit en nyttig process att formulera detta och ett arbete som är ständigt pågående och aldrig blir klart. Vissa frågor är eviga men prioriteringarna ändras med tiden.

Skärgårdarnas Riksförbund är en opolitiskt ideell förening, inte bunden till något politiskt parti men vi är starkt beroende av politiska beslut.

Skärgårdarnas Riksförbunds vision är att det kommer att bo fler i kust och skärgård. Det är en fantastisk miljö både för unga och gamla. Blir vi tillräckligt många är det lättare att organisera den samhällsservice som behövs. Även besöksnäringen som växer starkt – att semestra på hemmaplan håller på att bli den nya trenden – fungerar bättre om lokalsamhället är levande.

Att flytta till en ö är att flytta till ett annorlunda liv och det krävs ett visst mod att våga pröva. Men en sak är klar, du är välkommen!

Kolla gärna med dina politiker på olika nivåer vad de har för tankar om utvecklingen. Allt talar för att landsbygdspolitiken kommer att finnas med och få stor plats i årets valdebatt, vilket vi välkomnar. Det är viktigt att vi hjälps åt så att även vi och våra frågor blir bättre inkluderade.

Trevlig sommar!
Sune Fogelström, Ordförande

Tanka hem tidningen från SRF:s hemsida här!

Valnumrets övriga rubriker här:
 • Kust och skärgård tappas bort i landsbygdspolitiken, sid 3
 • Politik för lokal besöksnäring, sid 4
 • Till och från öarna. SRF:s Färjegrupp: Ett hållbart samhälle behöver pålitliga och regelbundna kommunikationer, sid 5
 • Strandskydd – på vems villkor? SRF:s arbetsgrupp för boende och befolkningsutveckling, sid 6
 • Går det att bedriva jordbruk på öar? SRF:s arbetsgrupp Skärgårdsbönder, sid 7
 • Viktiga aspekter på blåljusfrågor i Skärgården. SRF:s Blåljusgrupp, sid 8
 • Landsbygd och skärgård behöver den lilla skolan. SRF:s nätverk för skärgårdsskolor, sid 9
 • Ung familj på Södermöja, sid 10-13
 • En helt uppkopplad kust och skärgård 2025. SRF:s arbetsgrupp för bredband & telefoni, sid 14
 • Alla behöver vi den grundläggande servicen, sid 15
 • Skärgårdsfiske, ett småskaligt kustnära fiske. SRF:s fiskegrupp, sid 16
 • Skärgårdssol, om solcellssatsningar. SRF:s arbetsgrupp för miljö & energi
 • Miljö och energistrategi för SRF, sid 18
 • Vykort från våra skärgårdar, sid 19
 • Rösta på ön – om det går, sid 20
 • Och så Hemsköborna, som tror på demokrati, både på land och hav!

Till sist en sommarhälsning

Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande Sune Fogelström och vice ordförande Jan-Eric Ericsson strålade samman i Grundsund i juli och diskuterade aktuella skärgårdsfrågor.
Foto: Anetté Larm Johansson.

En särskild sommarhälsning kommer här från SRF:s ordförande, vice ordförande samt SRF:s verksamhetsledare (som fotograferade) som under några sommerlediga (nåja) dagar sågs på västkusten.