Ledaren – av Sune Fogelström, ordförande SRF

Nu kan vi se framåt!

Skärgårdarnas Riksförbund har beviljats verksamhetsbidrag för perioden 2019-2021

Skärgårdarnas Riksförbund tillhör en liten grupp organisationer som får verksamhetsbidrag från regeringen eller närmare bestämt från Näringsdepartementet. Beslutet om stöd för denna treårs period blev olyckligtvis försenat under sommaren och den utdragna regeringsbildningen gjorde det inte bättre, men nu är det klart och vi kan se fram mot tre nya år med en tryggad grundfinansiering. Det är viktigt att se skillnaden på verksamhetsstöd och projektstöd. Årsmötet 2018 godkände en ansökan om stöd som innehöll betydligt mer verksamhet än vad verksamhetsstödet räcker till. Det förutsätts att vi söker projektmedel till en hel del av det vi vill göra. Det finns ingen kritik mot det vi vill göra, det är bara den detaljen att vi får leta finansiering lite här och där men grundverksamheten med våra anställda, styrelsearbetet, representantskapet och årsmötet är tryggat för 2019–2021. Vi skall inte överge våra planer men vi måste leta projektfinansiering. Flera av våra medlemsföreningar och arbetsgrupper har varit framgångsrika med detta.

Hitta medel till kompetensutveckling

Kompetensutveckling i våra medlemsföreningar är en verksamhet som vi måste hitta medel till. Det blir allt mer kunskapsintensivt att vara kust- och skärgårdsbo. Det gäller att ha ordning på sitt mobila bank-ID om man inte vill bli akterseglad. För att inte tala om Dropbox och andra finesser.

Vill kunna använda moderna informationskanaler

Första sidan av Vi skärgårdsbor nr1-2019.
Foto: Nilla Söderqvist, Nämdö

Värdet av riksförbundets verksamhet bestäms till stor del av hur effektivt vi kan berätta om vad vi och våra medlemmar gör. Vilka problem vi angriper och hur vi löser dem. Styrelsen arbetar just nu på hur detta skall ske, förutom i vår tidning så klart. Vi vill kunna använda moderna informationskanaler men vi vill samtidigt att det skall vara enkelt att delta i informationsflödet och vi vill inte bli avlyssnade och utsatta för riktad reklam.

Kostnaden för näringsverksamhet i kust och skärgård ökar

Tyvärr har kostnaden för att bedriva näringsverksamhet i kust och skärgård ökat igen, alla yrkesbåtar längre än fem meter skall deklareras och det handlar om 4–5000 sådana båtar och det kostar mellan 2500 till 6000 kronor per båt och år. Det vill säga cirka 20 miljoner kronor per år. Det är inget fel att båtarna uppfyller rimliga krav och att detta intygas av ägarna själva men varför måste det kosta tio gånger mer än att besiktiga en bil?

Öar är tacksamma testområden

En glädjande nyhet är att vi kan fortsätta att inspireras av Kökar som tillsammans med Öland och Gotland skall bli ledande i miljöomställningen till förnyelsebar energi för Östersjöns del bland totalt 26 öar i Europa. Som boende i kust och skärgård har vi säkert anledning att återkomma till miljöfrågan. Öar är tacksamma testområden beroende på den naturliga avgränsningen.

Medlemsföreningen SIKO firar 50 år

Till slut grattis till SIKO, en av våra medlemsföreningar, som i år fyller 50 år och kan fira detta med att ha fått ett treårigt verksamhetsbidrag från Region Stockholm.

Mer i detta nummer:

 • Färjegruppen på möte med Trafikverket Färjerederiet, sid 3
 • Hur ser den politiska viljan ut för kust- och skärgård, sid 4-5
 • SRF träffade landsbygdsministern, sid 5
  Onsdagen den 17 april släpps poddavsnittet där landsbygdsministern intervjuas. Prenumerera så får du #poddenLandet avsnitt först av alla https://soundcloud.com/landet-podcast.
 • Kunskapssök i grannland – SRF startar nytt Leaderprojekt, sid 6-7
 • Rindö med två färjeförbindelser – Vaxholm-Rindö, Oxdjupet-Värmdö, sid 8-9
 • SRF: Familjer i skärgården, besök hos familjen på Hasselö, sid 10-11
 • Krisberedskap, Alfrida – årets första storm som tidvis nådde orkanstyrka, sid 12-14
  Se MSB-sajten för mer info och direktlänkar till bra foldrar och filmer i ämnet.
 • Nordiskt ungdomsläger planeras till 2020, sid 15
 • Digitalt utanförskap, sid 16
  Läs mer om PTS finansiering att öka den digitala kunskapen i landet.
 • Plast i skärgården? Gemensam strandstädningsdag, sid 17
 • SIKO – SRF:s Stockholmsförening, 50-årsjubilerar, sid 18
  Se även SIKO-sajten för mer info vad som händer under jubileumsåret
 • Museiresa i juni 2019 – med Söderhamns Kust- och skärgårdsförening, sid 18
  Mer info om museiresan här!
 • Styrelsen och SRF– fortsatt verksamhetsbidrag för SRF, sid 19
 • På gång i Skärgårdarnas Riksförbund, sid 20
 • Hemsköborna – som önskar alla lugnare dagar framöver! sid 20

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund, där Vi skärgårdsbor finns att ladda ner som pdf