Ledaren: Årsmöten!

I april skall plötsligt allt hända, många föreningar skall ha årsmöten. Föreningar som i den offentliga diskussionen kallas civilsamhället. Det där som faktiskt får det att fungera. De som sköter och underhåller små vägar, bygdegårdar, bryggor och hamnar, som för diskussioner med myndigheter om hur det egentligen skall vara och som till en del gör att det är kul att bo på landet. Det är inte bara nackdelar med att ordna saker och ting själva, det ger även en tillfredsställelse och stolthet att se till att det fungerar.

Två stora utredningar är aktuella och berör oss i kust och skärgård.
Den parlamentariska landsbygdsutredningen som i mars resulterade i en proposition till riksdagen och nu nyligen en utredning om turism och besöksnäring som heter ”Ett land att besöka”.

Landsbygdspropositionen…
… innehåller en del av alla de 75 förslag som utredningen föreslog, glädjande finns faktiskt med vikten av att stödja civilsamhället ekonomiskt, det vill säga det ser ut som att Skärgårdarnas Riksförbund kan räkna med ett fortsatt stöd från regeringen.
På SRF:s årsmöte arbetades det intensivt med vår ansökan om verksamhetsbidrag för 2019-2021 och den lämnades in 13 april. Nu håller vi tummarna för att vi skall få stöd för att utöka och förbättra riksförbundets verksamhet. Den viktigaste förändringen vi vill göra är att få ekonomiska resurser till att på ett bättre sätt kunna stödja våra medlemsföreningar både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Turism och besöksnäring…
… kommer att ha en stor betydelse för hur kust och skärgård kan utvecklas. Det är känsliga frågor som kräver omtanke. Tillväxt av fastboende är nödvändigt för att skärgårdsbor inte skall bli en rödlistad art och besöksnäringen är redan en viktig del i detta och kan säkert bli ännu större om vi sköter det med känsla och hänsyn. ”Ett land att besöka” skall bli en ny proposition så småningom men först skall vi faktiskt ha som årsmöte i den stora föreningen Sverige, vi skall gå och rösta i riksdagsvalet.
Under sommaren kommer nästa nummer av Vi skärgårdsbor och där skall vi skriva om alla viktiga valfrågor, läs den innan du röstar!
Sune Fogelström, Ordförande

Nedan de övriga rubrikerna i årets första, späckade nummer (i väntan på valnumret som går i tryck i dagarna, Skärgårdsbryggans anm.) Hela numret finns att ladda hem från SRF:s hemsida som pdf här!

 • Blåljusgruppens träff på Vinön i januari, sid 3 (se även Skärgårdsbryggans notis här!)
 • Skärgårdskonferens 2018 på Sydkoster i februari – SRF och Landsbygdsnätverket, sid 4-5
 • Boksläppet av Skärgårdsbarnens geografibok, SRF:s skolgrupp, sid 6-7
 • Fisketurism, något för våra skärgårdar? Rapport från seminarium  arrangerat av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare, sid 8
 • Gräsöleden – Gräsöns livsnerv mellan ön och Öregrund, sid 9
 • Ung familj väljer Ven – reportageserien om unga familjer i skärgårdssamhällen, sid 10-11
 • SRF:s Representantskapsmöte & årstämma i Västervik, sid 12-13 (sök även på Skärgårdsbryggan ”SRF:s årsmöte 2018” för korta dagsrapporteringar från mötesdagarna)
 • En kust och skärgård att besöka (SRF:s kommentarer till utredningen ”Ett land att besöka”), sid 14
 • Natur- och kulturturism – rapport från seminariet ”Naturturism på frammarsch” arrangerat av Landsbygdsnätverket, sid 15
 • Avfall & Cirkulär Ekonomi – rapport från seminariet arrangerat av Nordiska skärgårdssamarbetet, sid 16-17
 • Skit i skärgården – eller skiter du i skärgården? – erbjudande om seminarium som arrangeras av SRF, sid 17
 • Kuststämma i Bohuslän, Bohusläns skärgårdsråd, sid 18
 • Vinterns och vårens remisser, sid 19
 • Bli gärna personlig medlem, sid 19
 • Bokrecension, sid 20: Fotoboken Ensam med allt man älskar av Björn Arnemo.
 • Till sist, som alltid, en strip från Hemsköborna med en träffsäker midsommarhälsning.

Numrets framsida: Ven – utsikt mot Västra fyren från kyrkbacken. Foto: Eva Widlund