Vårnumret

Tidningen produceras av Skärgårdarnas Riksförbund och utkommer med fyra nr per år.
Vårnumret, nr 1-2017, inleds med att ordförande Sune Fogelström uppmanar alla skärgårdsintressenter att läsa ”Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande” som presenterades i början av året och har många intressanta inslag för landsbygden men med särskild inriktning på 23 glesbygdskommuner i norra Sveriges inland. De 75 förslagen finns här! I SRF:s remissvar betonas att Sveriges kust är kantad av kommuner där man överlag bör betrakta kustramsan som glesbygd och öarna som gles glesbygd. En sammanfattning av remissvaret finns på sid 3 i tidningen och i sin helhet på SRF:s hemsida samt på Skärgårdsbryggan här.

Framsidan: Platsen för SRF:s årsstämma, Visingsö.
Foto: Anetté Larm Johansson

Rapporter från årsstämman, skärgårdskonferensen samt arbetsgrupperna

I det fullmatade numret finns bland annat rapport från årsstämman på Visingsö, sid. 4-6 och Skärgårdskonferensen, sid 12-13, där SRF bjudit in olika aktörer från hela landet som har skärgård i sitt uppdrag samt rapporter från några av arbetsgrupperna: Bredbandsgruppen sid 7, Miljö & energi sid 8, Boendegruppen sid 9, Skärgårdsskolor – med rapport från studiebesöket på Köpmanholms skola på Yxlan i Norrtälje kommun, sid 14-15, och så den omstartade Fiskegruppen – med inriktning på småskaligt fiske sid 19.

SRF:s nätverk för unga vuxna…

… som väljer att bosätta sig på öar i skärgården eller i de större insjöarna. Läs om Bobo och Janni på Skaftö, sid 10-11.

Ta lärdom av Norge – norsk skärgårdspolitik

Ulla Herlitz från Styrsö och Hans Arén från Koster besökte under några dagar den norska ö-kommunen Træna där det årliga eventet Ta Træna med Storm! ägde rum. Läs den intressanta artiklen om deras besök på sid 17-18.

Öar och öighet – bok av Owe Ronström

På sid 19 recenserar Christian Pleijel den nyligen utgivna boken Öar och öighet författad av Owe Ronström, professor etnologi vid Uppsala universitet och bosatt på Gotland. Recensenten uppmanar öbor att läsa boken och att detta är en bok för alla som läser Vi skärgårdsbor.

Ladda hem tidningen som pdf på SRF:s hemsida. Eller varför inte bli medlem och få tidningen hemskickad till dig. Info hur man blir medlem på hemsidan.