JUBILEUMSNUMMER!

Framsidans foto av Bengt Almkvist. Skärgårdens svar på tomten med renarna och alla julklappar. Nille kör ensilagebalar till Ringsö.

SRF firar nu 35 år som förbund och tittar tillbaka fem år för att se vad förbundet åstadkommit sen 30-årsjubileet. Men ordförande Sune Fogelström tittar även fem år framåt i tiden! Läs om visionerna i tidningens ledare med rubriken En livskraftig skärgård – vision för Skärgårdarnas Riksförbund!
Läs hela ledaren och tidningen i pdf-format via hemsidan här!

Hur får jag tidningen i pappersformat?

Det finns flera sätt att få tidningen hemskickad. Du är kontaktperson i någon av SRF:s arbetsgrupper eller representant/kontaktperson i någon av SRF:s medlemsföreningar. Du är politiker/tjänsteman på kommunal, landstings, länsstyrelse- eller riksdagsnivå med ansvar för skärgårdsfrågor. Du kan också vara kontaktperson eller ett kansli i någon större organisation med intresse och ansvar för skärgårdsfrågor.

Eller en slags ”prenumeration”

Du kan helt enkelt bli personlig medlem i SRF och få tidningen hem i brevlådan – 4 nummer per år.

Ladda hem medlemsinfo som pdf här: Bli personlig medlem och få Vi skärgårdsbor, SRF

Mer i SRF:s jubileumsnummer:

Läs bland annat om nätverken och arbetsgrupperna (några förhållandevis nybildade). Läs också inslaget i Vi skärgårdsbors artikelserie Unga familjer i skärgården.

  • SRF 35 år och en liten frågetävling (sid 3)
  • Mötesplats Möja, oktober 2017 – skärgårdspolitik och företagande i skärgården av Eva Widlund SRF (sid 4-6)
  • Verksamhet arbetsgrupper och nätverk 2013-2017 – Skärgårdsskolor och Boendegruppen, Miljögruppen, Bredband och Telefoni samt Skärgårdens Unga. (sid 7-9)
  • Unga familjer i skärgården – Elin och Jonas med sonen Elton på Vinön av Janni Olsson SRF (sid 10-11)
  • Verksamhet arbetsgrupper och nätverk 2013-2017 – Skärgårdsbönder, Fiskegruppen, Färjegruppen och Blåljusgruppen. (sid 12-13)
  • Medlemsföreningarna under de senaste fem åren – i korthet (sid 14-18). Längre texter, se under respektive medlemsförening på SRF:s hemsida.
  • Skärgårdsbrygganav Anetté Larm Johansson SRF
  • ESIN – Sveriges representant Bengt Almkvist berättar om de senaste fem årens arbete (sid 19).
  • Facit i frågetävlingen (sid 19)
  • En Nyårshälsning – från styrelse och anställda i SRF (sid 20)

Tidningen avslutas traditionellt (en aning brutalt denna gång) med seriestrippen Hemsköbornaen originalserie exklusivt för SRF av Anders Persson.

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund, där Vi skärgårdsbor finns att ladda ner som pdf.