2017 fick vi in tre ansökningar om skyddsjakt på skarv i det aktuella området i Timrå. Samtliga ansökningar beviljades. Vi hoppas att skyddsjakten fyller sitt syfte, och att problemen – som vi vet finns – minskar. Det är därför vi har beviljat ansökningarna.

Förtydligande med anledning av en artikel (Sundsvalltidningen 8/11) av Ewa Lindstrand (S) som agerar i skarvfrågan: ”Jag tycker de behandlar problemet nonchalant”

Det finns redan en nationell förvaltningsplan som vi följer och anpassar till vår region. Vi har också kontakt med andra kustlän och Naturvårdsverket, för att säkra att vi hanterar frågorna på ett liknande sätt i våra olika län.

För att skaffa oss en bättre bild kring förekomsten av skarv i länet, genomförde länsstyrelsen en inventering av skarv i Västernorrland under 2017. Länsstyrelsens handläggare har också deltagit i möten för att berätta om det arbete som vi bedriver inom området.

Foto: fof.se

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västernorrlands län