Torsdagen den 9 november bjöd Vätternvårdsförbundet in till Vätterndagen. På programmet finns en rad kunniga föreläsare som både blickar framåt och bakåt.

Vätternvårdsförbundet har sedan 2003 arrangerat Vätterndagen vartannat år. Syftet är att sprida information om angelägna frågor i och omkring Vättern. Tidigare har dagen arrangerats i Hjo, Vadstena, Karlsborg, Gränna, Askersund och Motala. Nu har det blivit Huskvarnas tur att vara värd.

På årets program finns inte mindre än åtta föreläsare som kommer att dela med sig av sina kunskaper om Vättern. Trots att samtliga tar avstamp från samma sjö är det stor spridning på ämnena. Dåtid, framtid, maskar, musslor, miljöföroreningar samt jämförelser både globalt och nationellt kommer att avhandlas under dagen.

Foto: Göran Billeson

– Vättern är en fantastisk sjö, ett stort innanhav, som både ger mat och bidrar till människors försörjning och friluftsliv året om. Vättern måste vi vårda och värna nu och i framtiden. Det är allas vårt gemensamma ansvar både för oss som bor och verkar kring Vättern men också ur ett nationellt perspektiv, säger Kristina Zetterström, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland och ordförande i Vätternvårdsförbundet.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län