Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står tillsammans bakom priset Sjöstjärnan, utgör jury och premierar nytänkande och nyttiggörande via följande kriterier:

  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • ett lokalt engagemang
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, främst mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.

Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.

Föreslå en kandidat till priset!

Foto: HaV

 

Läs hela notisen

Källa: HaV