Sandhamn är tättbebyggt område längst ut i Stockholms skärgård. Foto: Arild Wågen, Wikimedia Commons

Dricksvattenförsörjning är ett problem på många öar och inte sällan anledning till avslag när bygglov söks för nya bostäder. Sandhamn i Stockholms skärgård är lite ovanligt genom att det där finns möjlighet till kommunalt Vatten- och avlopp, men även där är det problem. Tidningen Skärgården beskriver i ett reportage de konsekvenser som lång tid mellan beslut och verkstad ofta innebär.

”Sedan fyra år tillbaka är det stopp för att ansluta till det kommunala VA-nätet på Sandhamn.
Samtidigt visar en granskning att flera fastighetsägare har fått tillåtelse att göra det – efter att stoppet infördes.

Under några få dagar om året är vattenuttaget på Sandhamn så högt att det riskerar att nå sitt maxuttag på 500 kubik per dygn. Det är reglerat enligt en vattendom från Mark- och miljödomstolen. Överskrids den gränsen finns en betydande risk för saltvatteninträning i grundvattnet och kommunen riskerar rättsliga följder. Därför införde Värmdö kommun ett stopp i april 2013 så att i princip all nybebyggelse på ön nekas tillstånd att ansluta till VA-nätet. Nu är VA-kollektivet så pass kraftigt belastat att ingen mer exploatering på ön kan anslutas till vatten- och avloppsnätet.

– Det får som följd att fastboende inte kan bygga nytt och ha något fungerande vatten och avlopp i huset. Det i sin tur är ett hot för hela ön. Om man inte kan leva här ute drabbar det även andra verksamheter som företag och skola, säger en Sandhamnsbo som tidningen talat med.

Skärgården kan nu också berätta att kommunen, trots stoppet, anslutit 25 fastigheter till VA-kollektivet på Sandhamn sedan 2013. Nyligen har också Kungliga segelsällskapet (KSSS) fått godkänt att uppföra en ny servicebyggnad på ön med vattenrättigheter.

– Bygglovet godkändes mot att de kopplar bort anslutningen till det gamla huset som står där idag och att antalet toaletter och duschar inte får bli fler i det nya huset. Vattenuttaget blir alltså inte större än vad det var tidigare, säger Majken Elfström, VA-chef på Värmdö kommun.”

Källa: Tidningen Skärgården

Läs hela reportaget