Fig. CCAMLR

Den 1 december i år etablerades det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Reservatet är hela 1,5 miljoner kvadratkilometer, en yta som är ungefär lika stor som Sverige, Finland och Norge tillsammans. Inrättningen ger livsbetingelser för bland annat kejsarpingviner, valar, fiskar och plankton. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har arbetat för en överenskommelse sedan förslaget startade 2012 och arbetar vidare inom området.

Förhandlingar har pågått sen 2012

Förslaget om att införa reservatet lades fram av USA och Nya Zealand redan 2012. Sedan dess har intensiva diskussioner pågått mellan de 25 länder som är medlemmar i CCAMLR. Efter 6 års förhandlingar nåddes konsensus och idag, den 1 december 2017, träder överenskommelsen ikraft, rapporterar  HaV på sin hemsida. Det innebär att området i det näringsrika havet, som nu blir reservat, skyddas och bevaras i 35 år framöver.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten