Bryggan rapporterade nyligen om att det är brist på sjömän och svårt mer rekrytering. Nu har Anders Paulsen, som är VD för Marian Läroverket i Stockholm, skrivit ett öppet brev till bl a infrastrukturminister Tomas Eneroth där han menar att det med anledning av rekryteringsläget inom svensk sjöfart är dags att omvärdera sjöfartsstöd till skolfartyg. Deras skolfartyg Älva har tidigare nekats stöd trots att den enligt skolan uppfyller alla krav.

Förhoppningen med brevet är att man ser det här på ett annorlunda sätt, att man inser att svensk sjöfart behöver utbilda svenska sjömän och sjöbefäl för att klara av den inflaggning vi vill ha och för att upprätthålla en svensk handelsflotta. Poulsen tycker att Marina Läroverket fyller en viktig funktion, för skolan utbildar yrkesmän, främst de som kör båt här i skärgården, men framför allt har de ett antal gymnasieelever som går på deras utbildningar. Skolan har tänt en väldig massa intresse hos dem för att utbilda sig vidare för sjöfartsbranschen, killar och tjejer som aldrig skulle ha hamnat i branschen annars.

Navigeringssimulator. Foto: Göteborgs universitet

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartstidningen