Fler gudingar än ådor vid Möja. Foto: Rune Wikström

Skärgårdsvåren är i full gång, isarna bryter upp även i skyddade vikar och fåglarna kommer tillbaka.

Från Ormön söder om Gräsö rapporterar Louise Westerberg:

”Söndag den 12 mars såg jag årets första Tranor och Sångsvanar vid Löhammar, Harg. Den 14 Mars var tofsviporna där. Igår den 15 mars var de 15 Gråhägrar vid Äspskär på Gräsön. Annars har vi mycke sjöfågel nu.. Knipor , vigg och skrak och gräsänder här hemma.. De purrar och skrockar- så dem känner att de är vår. Fiskmås och trutar.. I går så blev de frisk Nordvästlig kuling så då körde vi och sjöa i rännan så nu har de släppt på fjärn hemma.. Strömmen i Bocköströmen höll emot ett tag sen plötsligt vände strömmen o alla is rann ut i leden. Skönt. Nu lovar den sydväst i em så Patrik har varit ute o sjöa med snurrbåten och bryte lite mer. vi vill ju komma in till vår sjöbod men de är kärvt…”

Även här vid Granfjärden, innanför Östhammar, har såväl tranor som sångsvan siktats och inte minst hörts! Havsörn, ormvråk och givetvis ivrigt filande tagoxar i varje buske.

Rune Wikström, Möja, skriver på Facebook att det är ganska gott om gudingar men färre ådor. Få se om ejdrarnas nedåtgående trend kan brytas. I Skärgårdsstiftelsens återkommande fågelräkning noterades 2016 något fler ejdrar ute vid Svenska Högarna. I den nyutkomna skriften Levande skärgårdsnatur finns mycket att läsa om såväl fågelräkningar som utveckling av sälbeståndet i Östersjön och havsörnsprojekt.

Levande skärgårdsnatur 2017

Källor: Lokala observatörer, Skärgårdsstiftelsen

Läs Levande skärgårdsnatur 2017