En medlemsskrift på nätet

Årsskriften Våra Öar, som givits ut i nitton nr från 2002 av Björkö Arholma Hembygdsförening, innehåller många historiska beskrivningar av bygderna på Björkö, den södra delen av Väddö med ön Arholma längst söderut. Många är de stockholmsbarn som genom åren vistats på någon av alla de barnkolonier som fanns och fortfarande finns på Björkö, med det kända ortsnamnet Barnens Ö.

Den senaste årsskriften på sajten, Nr 19 – 2016:

Läs om handelsbodarnas historia, flera av artiklarna skrivna av dagens handlare på ön. Det ger onekligen perspektiv på butikslivet i landsbygd.

Missa inte heller artikeln Barndomsliv i Väddöbacka under 1930-talet, skriven av Maj-Britt Svanfeldt. År 1930 kom hon som nästan sjuåring för att bo hos sina morföräldrar i Väddöbacka under sommaren och trivdes så bra att hon tjatade sig kvar på ön hos mormor och morfar och fick gå i Salnö skola istället för att bli nyckelbarn i Vasastan i Stockholm. Se där vilken omvänd historia. Och skolkunskaperna blev inte lidande av att gå i en liten skola, tvärtom visade det sig så småningom. Allt var dock inte idyll i bygden, vilket det också berättas om.

Temanummer: Bodar och butiker på Björkö och Arholma

  • Lanthandeln på våra öar: Från lönnkrogar till ICA-Barometern
  • ”Konsum” i Sterbsnäs
  • ”Konsum” i Simpnäs
  • Butiken i Backa
  • Lanthandeln och dess sociala betydelse
  • Barndomsliv i Väddöbacka under 1930-talet
  • Guldgrävarfynd till museet!

På sajten, via länken nedan, finns alla årsskrifterna som pdf under rubriken ”Årskriften Våra Öar”

Källa: Björkö Arholma Hembygdsförening

Bryggvaktens kommentar:
Här blev det nostalgiläsning med besked. Jag vistades också som liten i Väddöbacka – hos min mormor och morfar – men i slutet av 1950 och under 60-talet. Då hade markerna börjat styckas av och sålts till nybyggande fritidsbor. Så det var enbart sommarvistelse för oss alla men butiken i Backa, där handlade vi förstås och så badade vi vid ”vraket” vid Salnö vägskäl. Men vi badade också i havet, med obruten horisont, på utsidan av ön.
Hälsar Nilla Söderqvist, vars mormor och morfar hette Wallerstedt i efternamn.