I höstas såg naturreservatet Marstrand dagens ljus. På lördag, den 5 maj, är det dags att inviga reservatet. På programmet står tal, musik och guidningar. Talar gör miljöminister Karolina Skog, landshövding Anders Danielsson och kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Mattsson.

Marstrand, som ligger i Kungälvs kommun, är ett mycket populärt besöksmål. Staden är oerhört pittoresk och Carlstens fästning både mäktig och fascinerande. Mindre känt är väl att Marstrand också är hem för en vacker och rik natur. Både över och under vattenytan.

Det nya naturreservatet Marstrand är närmare 1 000 hektar stort. Det rymmer både Koön och Marstrandsön, samt omgivande skär, småöar och hav. På Koön finns både gammal lövskog och ett naturskönt beteslandskap med en mängd sällsynta och hotade arter. Även under havsytan finns värdefulla miljöer för fiskar och andra marina arter.

Marstrand naturreservat Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Läs hela notisen

Läs programmet för invigningen (PDF)

Läs mer om Marstrands naturreservat

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län