Håll Sverige Rent!

Varje vår ger sig hundratusentals barn och pedagoger/ledare ut och plockar skräp under kampanjen Vi Håller Rent! Tillsammans lär vi oss om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör våra städer, vår natur och våra vatten lite finare, skriver Håll Sverige Rent på sin hemsida.

Nu är anmälan öppen till Vi Håller Rent!

Kostnadsfritt material

Här kan man anmäla sig i den kommun man tillhör för att delta skräpplockning på egen hand eller med andra. Det finns pedagogiskt material för skolor och förskolor kostnadsfritt.

Ladda hem Skrappen, en app för att registrera skräpet som plockas upp.

Bli en kusträddare

Samla ihop ett gäng och städa en strand på Nordiska kusträddardagen 4 maj.

Källa: Håll Sverige Rent

Vinjettbilden: Foto: Havs- och vattenmyndigheten