Denna vecka har vägfärjan Sanna assisterat på Holmöleden för tyngre transporter, då Holmöledens ordinarie färja Capella är trasig och på varv för reparation kommande halvår. Sanna finns normalt på Hemsöleden utanför Härnösand.

Tyvärr så har veckans transporter inte kunnat genomföras som planerat då en kompressor till styrningen fallerade under måndagen och turerna måndag em och tisdag fick ställas in. Dessutom har dagens turer fått ställas in på grund av hård vind. Det innebär att det fortfarande finns behov av tyngre transporter som inte kunnat utföras denna vecka.

Foto: Färjerederiet

Text: Olle Nygren