En lång och turbulent tid inom svensk politik avlöses nu av en väntan på att det nya samarbetspartierna ska börja arbeta ihop på riktigt. Man får hoppas att de som känner sig svikna och bittra kan lyfta blicken och se till vad som konkret händer. Tänk om det faktiskt blir bra…!

Samarbetet mellan regeringen och C+ L ska grundas på en överenskommelse om 73 punkter, ganska omfattande och faktiskt många saker som har bäring på landsbygd, klimat& miljö, småföretagande. En del har sagt att det bara kommer att drunkna i utredningar, men i listan är de flesta saker faktiskt tidssatta, utredning- proposition. Bryggvakten har läst igenom och här är några axplock:

Företagande: Sänkta arbetsgivaravgifter, borttagen för person under 18 år. Förenklade skatt och regelverk för småföretag, lägre skatt vid generationsväxling i småföretag.

Hela landet ska växa: Bredbandsmål 95% 2020, 100% 2023, 100 Mbit/s, stabilt och av bra kvalité. Utbyggnad av servicekontor, översyn av strandskyddslagen strävan till ökat lokalt inflytande (utredning 2019). Utred borttaget bygglov för t ex gårdscafé o dyl i anslutning till gård, utred gårdsföräljning alkohol. Ökad tillgång på högre utbildning i hela landet, mer distansundervisning.

Klimat& miljö: Förenkla och gör det mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Ökad reduktionsplikt med stegrad inblandning av fossilfritt i flytande bränslen. Naturvården ska stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. Stärkt konkurrenskraft för svenskt jordbruk, ursprungsmärkning på kött& fisk på restaurang. Värna och stärk äganderätt till skogen. Anslag till ersättningar för skyddad mark ska vara tillräckliga. Hållbart fiske stärks med hjälp av minskad bottentrålning, stöd till fiskare som byter redskap, program för återköp av ålfiskerätter. Subventioner som leder till överfiske fasas ut, det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft ska värnas

Vård& omsorg: Primärvårdsreform med rätt till fast läkarkontakt och enklare att bedriva vård på landsbygden. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Och en massa flera förslag, som givetvis berör även skärgårdsbor, även om de inte står direkt under punkter om landsbygd, naturvård osv.

Läs hela listan med 73 punkter här:

sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Förenkla och förbilliga för investering i t ex solceller. Solcellsanläggning Källingby gård, foto C Strandman