Projektet SeaGIS 2.0 ska undersöka fritidsfisket efter sik längs kusten i Västerbotten och Västernorrland. Syftet är att få bättre kunskap om sikbestånden, hur fisket bedrivs och fiskets betydelse för rekreation.

​– Vi vill vi utreda sikens ekonomiska betydelse, vi tror att den har ett högt värde för fritidsfiskare. Fritidsfiskets värde försummas när man som tidigare bara beräknar värdet utifrån yrkesfisket, säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGIS 2.0.

Undersökningen genomförs med hjälp av en digital enkät som skickas ut brett i både Sverige och Finland. I Sverige berörs Västerbottens och Västernorrlands län.

Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Läs hela notisen

Läs mer om SeaGIS 2.0