Regeringen tillsätter en utredning som ska se över strandskyddslagstiftningen. Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Utredningen ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som innebär att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, befolkningstätheten och exploateringstrycket varierar i landet.

– Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Här en typisk brygga för ett skärgårdsjordbruks behov. Denna med giltig strandskyddsdispens. Östanvik, Nämdö. foto: Camilla Strandman

Läs hela notisen

Källa: Regeringen.se