Svenska isbrytare kan i framtiden komma att assistera sjöfarten till estniska hamnar och samtidigt som estländska isbrytare kan utföra assistanser på svenskt område. Det kan bli följden av det samförståndsavtal om isbrytarsamarbete som Sjöfartsverket har träffat med motsvarande myndigheter i Estland och Finland.

Ursprunget är en överenskommelse som träffades mellan Sverige, Finland och Estland i oktober 2015 med syftet att undersöka möjligheterna till ytterligare fördjupat samarbete angående isbrytning. Sverige har sedan 2011 ett välfungerande samarbete med Finland angående isbrytningen som innebär att det ibland är en svensk isbrytare som assisterar till finsk hamn, och vid andra tillfällen finsk isbrytare som assisterar till svensk hamn. Nu har Sjöfartsverket träffat ett samförståndsavtal med motsvarande myndigheter i Estland och Finland om att sträva efter ett fördjupat samarbete angående isbrytningen i de tre ländernas havsområden. Samförståndsavtalet är ett förslag som kommer att överlämnas till näringsdepartementet för beslut.

– Det finns en bred enighet mellan länderna om att det finns ett stort värde i att fördjupa isbrytarsamarbetet, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Foto: Sjöfartsverket

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket