Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald. Nordiska ministerrådet är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Under 2018 utlyser de genom arbetsgruppen HAV forsknings- och projektmedel för projekt som genomförs i eller för något av de nordiska havsområdena. Detta inkluderar bland annat Östersjön, Kattegatt, Skagerrack, Nordsjön och relevanta delar av Nordostatlanten.

Läs hela notisen

Källa: HaV