Nu är ytterligare 57 stycken bevarandeplaner uppdaterade för länets Natura 2000-områden. I de nya planerna är informationen mer aktuell och naturtyper och arter har fått nya bevarandemål.

De uppdaterade planerna gäller denna gång främst länets många skyddade skärgårdsmiljöer. Norrbotten har en särskilt unik skärgårdsmiljö och många sällsynta arter som bara finns här i Sverige.

Genom bevarandeplanerna får denna unika miljö bättre skydd. Även Piteälven, som i sin helhet är ett Natura 2000-område, har fått en ny plan.

Länsstyrelsen fick 2016 i uppdrag av regeringen att komplettera och uppdatera bevarandeplanerna för länets 266 Natura 2000-områden.
I de nya planerna är informationen mer aktuell och tack vare bättre inventeringsunderlag har vissa områden fått nya naturtyper eller arter som är utpekade som särskilt skyddsvärda.

I Stor-Räbbens Natura 2000-område skapar de artrika stränderna och grunda marina miljöerna förutsättningar för bland annat ett rikt fågelliv. Foto:Länsstyrelsen

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län