Drönare över vatten

Länsstyrelsen kommer att använda drönare för att genomföra undervattenskarteringar i grunda havsvikar. Detta kommer att ske under perioden 18 juli till och med 30 september 2017. En drönare är en typ av fjärrstyrd mikrohelikopter. Drönaren används för att ta flygbilder över de utvalda havsvikarna som senare används till att analysera sammansättning av undervattensvegetation i området.

Undervattenskarteringen sker inom ramen för projektet Kvarken Flada som producerar kunskap om grunda trösklade och avsnörda havsvikars (så kallade flador och glon) naturvärden. På grund av deras varma, skyddade och näringsrika vatten utgör dessa områden bland annat viktiga lek- och uppväxtområden för fiskar, och rast- och häckningsplatser för fåglar. Dessutom frodas insektsliv i den här typen av miljöer, vilket i sin tur lockar insektätande djur till området, såsom fladdermöss.

– I Kvarken Flada-projektet undersöker vi sammanlagt 21 grundområden i Västerbotten.  I våras karterade vi fiskvandring, förekomst av fiskrom, samt fiskyngel i en del av studieområdena. Fladdermöss och insekter karteras i fem vikar under hela fältsäsongen med hjälp av fladdermusdetektorer och insektfällor vilka töms varje vecka. Nästa steg är att kartera undervattensväxter, både från luften med hjälp av en drönare, och genom snorkling, säger Anniina Saarinen, projektkoordinator vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län