HMS Carlskrona, ledningsfartyget som den svensk-finska staben jobbar från.
Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Nothern Coasts, 8-21 september

Att kunna verka tillsammans både under internationella insatser och hemma i Östersjöområdet är två viktiga anledningar till att svenska marinen genomför övningen Northern Coasts (NOCO), som nu dragit igång på allvar. I måndags kastade 50 örlogsfartyg, som samlats i Karlskrona, loss. Detta meddelar Försvarsmakten på sin hemsida.

Största upplagan någonsin

Årets upplaga av Northern Coasts är den största någonsin med 16 deltagande nationer och över 5 000 soldater och sjömän. Sverige bidrar med korvetter, minjakter och en ubåt. Övningen genomförs i södra Östersjön i kustnära områden runt Karlskrona, Karlshamn och Bornholm.
– Syftet är att vi tillsammans ska kunna lösa uppgifter i närområdet och ha väl inövade rutiner och förmågor, säger övningsledare Magnus Jönsson.

Svensk-finsk styrka övar tillsammans

”Klart skepp, närförsvar”, låter det ur orderhögtalarna ombord på HMS Carlskrona. Besättningen tar på sig hjälmar och skyddsvästar och gör sig klara för strid. Direkt efter losskastning närmar sig svenska stridsbåtar i hög fart.
— Vi simulerar att små, snabba båtar med vapen som kan utgöra ett hot närmar sig fartyget, säger Bengt Lundgren, chef för den svensk-finska marina stridsgruppen (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG) som deltar i övningen.
Scenariot är taget från verkligheten. Utanför Jemen och i Persiska viken har amerikanska, brittiska och tyska styrkor utsatts för sådana attacker. I övningen gäller det för HMS Carlskrona att avvisa hotet som i det här fallet spelas av svenska stridsbåtar, först genom att varna, sedan genom verkanseld.

Källa: Försvarmakten/verksamhet/övningar

Aurora 17, 18-24 september

Nästa vecka drar ytterligare en stor militärövning igång. Ett flertal myndigheter kommer att delta i övning Aurora 17 och på så sätt öka den svenska totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar militära förband från andra länder (flera medlemmar i Nato, reds anm.), något som bygger både säkerhet tillsammans och samtidigt ökar den svenska operativa förmågan.
Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar, som sagt, ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Förband i hela Sverige berörs

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs men de största övningsområdena är i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden är markägare och boende särskilt informerade.

Källa: Försvarsmakten om Aurora 17, här finns bland annat än film som beskriver övningsperioden

SvD: Läs här hur svenska flottan förbereder sig och övar ubåtsjakt inför de två stora övningarna

SVT Öst: Aurora 17 största militärövningen på 20 år

Tidningen Skärgården: Försvaret trappar upp med storövning

Zapad-17

Den ryska övningsverksamheten, som är känd som Zapad-17, ser ut att bli den största övningen i den ryska federationens historia. Årets övningsverksamhet är bland annat förlagd till Östersjön med officiell start imorgon, 14 september.

Källa: Läs Gefle Dagblads hela artikel här!

Bryggans kommentar:
Nu gäller det att inga missförstånd sker med så många militära enheter i farten…