Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Projektets syfte är att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur ekoystemen och deras utveckling kan stödja och stimulera en sund samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena. Detta sker genom ett utvecklat samarbete över landsgränser och utvecklat Östersjösamarbete.

Projektet vill ta vara på lokal kompetens och kunskap. Utgångspunkten är att initiativ och utredningsbehov i stor utsträckning bör styras av de människor som bor och vistas i de tre skärgårdarna samt de företag som verkar där. Därför har det inom projektet skapats ett innovationskluster som tar vara på lokala idéer och bidrar till att skapa ett nätverk bland de som har intresse av de tre skärgårdarna.

Bild: HaV

Läs hela notisen

Källa: HaV