Avhandling visar hur olika förvaltningsscenarier påverkar bestånden

Torsk, sill och skarpsill spelar en central roll för fisket och ekosystemet i Östersjön, meddelar Sveriges lantbruksuniversitet på sin nyhetssajt. Som rov- respektive bytesdjur är de tre arterna också nära sammankopplade. Nataliia Kulatska vid SLU har utvecklat en flerartsmodell som beskriver de här interaktionerna mellan torsk, skarpsill och sill, och i sin avhandling visar hon att modellen kan användas för att testa hur olika förvaltningsscenarier påverkar bestånden. Den kunskapen är viktig för ett långsiktigt hållbart och lönsamt fiske.
– Min analys av vad torsken ätit visade att små torskar främst äter bottenlevande organismer (skorv och pungräkor) medan större torsk främst äter fisk. Torsken äter framförallt mindre sillar och skarpsillar än de som fångas i fisket. Men det finns ett överlapp i storlek, så torsken och fisket konkurrerar alltså i viss utsträckning om sillen och skarpsillen, säger Nataliia Kulatska till SLU-nyheter.

Läs SLU-artikeln här med länk till avhandlingen.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Lyssna även till Kalibers granskande reportage om det svenska sillfisket:

P1 Kaliber: Fiskets felaktiga fångster

Varannan svensk fisketrålare som kontrolleras i Danmark har uppgett fel mängd av den sill och skarpsill som tagits upp. Det kan leda till att beslut om fiskets framtid tas på fel grunder. Lyssna till hela programmet här, sändes 2019-09-16, 30 minuter.

Källa: SR P1 Kaliber

Nyfiken på skarpsill?

Läs om skarpsillen i den digitala fälthandboken Livet i havet HÄR!

Källa: Livet i havet

Vinjettbilden: Foto: Maja Kristin Nylander, HaV