Mer än 95 procent av arten har försvunnit under de senaste decennierna!

Trots att ålen är rödlistad och endast får fiskas i liten omfattning och endast på licens av ett urval yrkesfiskare har en stor mängd olagliga ålryssjor beslagtagits i Blekinge av Havs- och Vattenmyndigheten samt Kustbevakningen, rapporterar SVT Blekinge. Det togs även upp på riksnyheterna idag.

Se hela nyhetsinslaget här!

Läs om den svenska ålförvaltningsplanen på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. Här finns även direktlänk till sidorna om ålen (s. 256-264) i SLU:s och HaV:s rapport Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Skärgårdsbryggan 2017-03-13 finns en notis om rapporten.