Bild: Trafikverket

Bild: Trafikverket

Vill du bygga en applikation för smartmobil med vägfärjornas tidtabeller? Du är så välkommen, på ideell bas. Färjerederiet tillhandahåller ett öppet API (application programming interface) som du gärna får använda.

Färjerederiet har valt att utveckla sin tidtabellsdatabas med ett öppet API. Förkortningen API står för application programming interface och beskriver ett strukturerat sätt att komma åt data i ett system.Med detta API kan du hämta information om aktuella trafikavvikelser, tidtabeller för en specifik led, dag eller period med mera.

Ett API gör det enklare för dem som vill integrera Färjerederiets tidtabell med sina egna tjänster i en app eller någon annan digital tjänst.

Vi tillhandahåller inte användarstöd för API och vi köper inte heller uppdrag för att göra applikationer för olika dataplattformar. Men du som vill utveckla en tjänst ideellt på egen hand är naturligtvis välkommen att göra så. Som ideell utvecklare får du inte använda vår logotyp i din lösning. Det är så lätt hänt att användarna kommer till oss med synpunkter som vi inte har möjlighet att åtgärda. Välj därför egna illustrationer för ditt upplägg.

Läs hela notisen