Östersjöcentrums Havsutsikt nr 2-2016 och Havs och Vattenmyndighetens Hav & Vatten nr 3-2016

Intervjuer med Havs och Vattenmyndighetens nytillträdde generaldirektör
I Östersjöcentrums Havsutsikt kan man läsa en intervju med Jakob Granit, nytillträdd generaldirektör för Havs  och Vattenmyndigheten.
Havs och Vattenmyndighetens nya GD har ägnat en stor del av sin karriär att få olika aktörer att samarbeta kring vattenresursfrågan världen över. Han besitter alltså ett stort globalt kunnande, enligt artikeln i Havsutsikt.
I Hav & Vatten, Havs- och vattenmyndighetens egen tidskrift, porträtteras myndighetens GD Jakob Granit med en mer djuplodande intervju.

I Havsutsikt nr 2, 2016

 • Samarbete en ledstjärna – intervju med Jakob Granit, ny GD på Havs- och vattenmyndigheten
 • Lättare att säga hur havet mår – arbete pågår att bland annat kunna påvisa effekter av störningar som är orsakade av oss människor
 • Under ytan i Östersjön – om grunda vegetationsklädda bottnar
 • Nutida miljöförändringar i Östersjön – unika i ett tusenårigt perspektiv
 • Livet i havets djup – mikrovärlden på 459 meters djup
 • Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas – ett energieffektivt transportsätt men kräver modifiering av fartygsrutter i Östersjön för att reducera effekterna på havsmiljön
 • Råd till polska jordbruk – allt för att minska läckage av näringsämnen till Östersjön från jordbruken i Polen
 • Labben – art i fokus, kustens fullfjädrade pirat

I Hav & Vatten nr 3, 2016

 • Sött & Salt-sidorna – om oljeolyckan vid Tjörn för fem år se, båtar som skrotas m m
 • Aktuella vattenprojekt i Sverige – plaståtervinning av gamla fiskeredskap
 • Den nya vågens lantbrukare – fiskodling i avlagd ladugård
 • Möt myndighetens nya generaldirektör – Jakob Granit
 • Räkna med naturens tjänster – ekosystemtjänster verktyg för en hållbar utveckling
 • HaVNytt – Havs- och vattenmyndighetens officiella sidor
 • Vattenkultur – krönika av Johan Tell, badliv i Uppland, naturfoto omtalad skräpbild m fl notiser
 • Hon värnar skogens vatten – prisade skogsägaren Camilla Logarn

Tidskrifterna är gratis att prenumerera på men är även lätta att läsa online:

Havsutsikt 2/2016,
Stockholm universitets Östersjöcentrum samt Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet.

Hav & Vatten 3/2016
Havs och Vattenmyndigheten