Vägfärjan Neptunus kommer att få ett systerfartyg på Gullmarsleden under sommaren 2019. Färjans namn blir Tellus. Hon byggs som laddhybridfartyg och blir därmed Sveriges största miljövägfärja.

Tellus byggs för att drivas med elektricitet genom batterier. Fartyget levereras och sätts i trafik innan hennes laddstationer kommit på plats vid Gullmarsfjorden.

– Från liknande projekt i våra grannländer vet vi att utmaningen med effektiv och snabb laddning av fartyget fordrar specialanpassade lösningar, och dessa kommer successivt att byggas, sedan den nya färjan tagits i drift, säger Färjerederiets projektledare Fredrik Skeppstedt.

Gullmarsleden är en av landets tyngst trafikerade vägfärjeleder, med drygt 100 000 transporterade fordon per månad. En betydande andel utgörs av tunga lastbilstransporter till och från Lysekil. Leden är nästan två kilometer lång. Gullmarsfjorden erbjuder en unik och skyddsvärd havsmiljö.

Foto: Kasper Dudzik

Läs hela notisen

Källa: Färjerederiet