I Vårt Värmdö, som ges ut av Värmdö kommun, finns i det senaste numret en artikel om framtidsplanerna för Guns Livs:

Fastighetsbolaget Ladza köpte Guns Livs med tillhörande fastigheter i Solvik på Nämdö i december 2017, inleder artikeln. (Om detta kunde man redan då läsa om på Skärgårdsbryggan.) Butiken som drivits av samma ägarfamilj i nästan 70 år hade då legat ute till försäljning i mer än ett år. Ladza har nu stora planer för Nämdö och de fastboende är positiva.
– Nämdö ska bli ett nav för skärgården året runt. Vi har världens bästa spelplan, bara fantasin sätter gränserna, säger Robban Edvinsson, anställd av Ladza som platsansvarig i Solvik.
Robbans första intryck av Nämdö beskriver han som en hopklippt version av filmerna Solsidan, Änglagård och SOS.
– En segelsällskapsresa. Kort sagt – en sommardröm, säger Robban till Vårt Värmdö.
Nämdöskärgården gränsar till fyra naturreservat och ska snart bli nationalpark. Ett lockande besöksmål, både för värmdöbor och långväga turister, berättar Vårt Värmdö vidare.

Fastboende positiva

Även de fastboende är positiva till planerna. Över hundra personer kom när hembygdsföreningen bjöd in Ladza till informationskväll i hembygdsgården. (Av de hundra var många fritidsboende, bryggans anm.)
– Folk gillade vad de hörde, inte minst att macken skulle öppna igen efter att ha varit stängd i tio månader. Vi behöver också övernattningsmöjligheter och restaurangen är en viktig samlingspunkt här ute, säger Nilla Söderqvist (tillika bryggvakt på Skärgårdsbryggan), fastboende på Nämdö sen 18 år.

Läs om framtidsplanerna i Vårt Värmdö här!

Bryggans kommentar

Värmdö kommun består av ett stort antal öar öster om Skurusundet, de flesta är sammanbundna av motorleder och broar och kan följaktligen betraktas som fastland. Men mot havsbandet i Östersjön finns också ett antal större och mindre öar med bofast befolkning som endast nås med båt. Värmdös skärgårdsbefolkningen är förhållandevis liten, utspridd i ett stort ö-område och verksamheter och människorna knutna till öarna syns inte så ofta i exempelvis kommuntidningen. Utom ibland, som i artikeln ovan eller som i artikeln om den heta sommaren 2018 då totalt eldningsförbud rådde en period. Här får fritidsbåtfolket bakläxa (gäller förstås inte alla) som inte förstod allvaret bakom grillningsförbudet och orsakade flera markbränder. Bra att det tas upp för det är och har varit ett dilemma i skärgården med tillfälliga besökare som eldar/grillar trots eldningsförbud. I somras plockades engångsgrillarna bort från många butikshyllor, så även på Guns Livs på Nämdö. Man får hoppas att de inte kommer tillbaka.

Hela tidningen Vårt Värmdö finns som pdf här! På sida 21 hittar man artikeln om den heta sommaren 2018.

Källa: Värmdö kommun

Foto: Guns Livs i Solvik, Nämdö. Foto: Nilla Söderqvist