Rapport från en skarvexkursion i Stockholms norra skärgård

I förra veckan bjöd skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming, det regionala skärgårdsrådet och markägarna runt den största skarvkolonin vid Furusundsleden till ett besök med efterföljande introduktion och presentation.

Foto: Peter Augustsson,
Tidningen Skärgården

Uppslutningen blev stor, rapporterar Tidningen Skärgården som deltog i exkursionen.

Ett besök vid skarvkolonin vid Ryssmasterna stod överst på programmet när ett 60-tal politiker, tjänstemän, forskare och företrädare för olika organisationer samlades vid Östanå färjeläge. Frågan om skarvens påverkan på fiskbestånden har diskuterats flitigt under åren och är infekterad på sina håll, något som arrangörerna vill förändra.
– Det går inte att lösa den här typen av frågor enbart med tyckande, alla parter måste vara med, säger Björn Nilsson som varit med och arrangerat mötet.

Efter turen runt skarvöarna hölls ett antal föredrag

Robin Juslin, jaktförvaltare på Åland, berättade om hur situationen såg ut i deras skärgård. På Åland finns inga kolonier, men många skarvar från Finland och Sverige passerar området i augusti när häckningen är över. De har ingen maxgräns för hur många skarvar som får skjutas – förra året sköts drygt 1000 skarvar.
– Skarven som skjuts ska tas till vara. Den går hur bra som helst att äta och är en populär matfågel. Det finns säkert de som skulle sakna fågeln om den försvann, berättade Robin Juslin. Se Skärgårdsbryggans notis om skarv som pizzafyllning här!

Därefter var det Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare på Birdlife Sverige som berättade om deras inställning till skarvjakten.
– Vi ser skarv som vilken fågel som helst med existensberättigande i svenska faunan. Vi motsätter oss inte alls all form av skyddsjakt, även om vissa tror det.
På en fråga från skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) hur de ställer sig till en allmän jakt liknande den på Åland, svarade Daniel Bengtsson:
– Det vore kanske en bättre väg att gå än en omfattande skyddsjakt. Man måste bara anpassa den efter gällande lagar och regler.

Vill se halverad skarvstam

Markägaren Clas Boström kan tänka sig en halvering av skarvstammen, rapporterar SVT Stockholm.
– Jag tror inte på att man kan skjuta bort skarv rakt av eller störa kolonier utan att ha en plan och en målsättning, till exempel att man halverar skarvstammen under kontrollerade former så att man inte får nya kolonier. Det kan ta kanske tre eller fyra år, säger Clas Boström till SVT Stockholm.

Skarvfrågan kommer att diskuteras vidare

I höst kommer skarvfrågan att diskuteras bland de politiker och intresseorganisationer som ingår i det regionala skärgårdsrådet, där skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) är ordförande.

Läs hela artikeln i Tidningen Skärgården.

Och SVT Nyheter Stockholm här, med länk till tv-inslaget.