Tvärstopp i en skärgårdskommun

Catrin och Mikael Hedlund vill flytta ut till Gällnö (i Stockholms skärgård) och bosätta sig permanent där de tänkt utveckla sin verksamhet genom att bygga uthyrningsstugor. Nu stoppas projektet av Värmdö kommun eftersom området är belagt med utökat strandskydd. Det spelar ingen roll att stugorna skulle ligga i skogen och dolda från stranden, att andra byggnader finns i närheten och att projektet skulle främja det rörliga friluftslivet.
– Det känns som att man är väldigt utlämnad, säger Michael Hedlund till Tidningen Skärgården.

Läs hela artikeln här!

Fritt fram i en annan, genom Länsstyrelsen

I en annan skärgårdskommun i Stockholms skärgård (Haninge), rapporterar Tidningen Skärgården, har Skärgårdsstiftelsen beviljats dispens för en manskapsbod och det till och med i ett naturreservat: ”Skärgårdsstiftelsen får göra avsteg i naturreservatsföreskrifterna på Gålö”, skriver Länsstyrelsen i ett beslut.

Läs hela artikeln här!

Bryggans kommentar:

Tänk om man kunde tillämpa LIS (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) i större utsträckning? Nu verkar man ju göra det ändå i områden där det enligt regler och gränsdragningar egentligen är omöjligt.

Mer om LIS på Boverkets hemsida här!

 

LIS-områden utmed Sveriges kust. Ill: Ulrika Åkerlund/Boverket