Femhundra personer har skrivit på protestlistor mot att återvinningsstationen på Blidö stängts men någon ny station kan öborna inte räkna med på länge.
– Det finns ingen snabb lösning på det här problemet, säger Annika Ahlberg, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

I onsdags stängde återvinningsstationen vid Bromskär på Blidö. Som Skärgården tidigare berättat är orsaken att bygglovet för stationen upphävts av Mark- och miljööverdomstolen efter att fritidshusägare i dess närhet överklagat bygglovet.

Blidöborna hänvisas istället till återvinningsstationerna i Norrtälje och Åkersberga. En av de som drabbas av den försämrade servicen är Birgitta Rasmuson.

– Jag har ingen bil och kan inte ta alla sopor på bussen, säger hon.

Istället måste Birgitta Rasmuson elda upp sina tidningar och förpackningar.

– Jag har börjat köpa tetra pack istället för flaskor men de glas som ändå blir kvar får gå i soptunnan istället, säger hon.

Det är Birgitta Rasmuson som tagit initiativet till de protestlistor som nu snabbt fylls på med namnunderskrifter.

– På bara tre dagar har 500 personer skrivit på, säger Birgitta Rasmuson.

Annika Ahlberg, regionchef på FTI, ser i dag ingen snabb lösning på problemet.

– Det finns ingen kommunal mark i området som vi kan nyttja för återvinningsstationerna, säger hon.

Inte heller på Yxlan eller Furusund finns någon lämplig plats för sophanteringen. På FTI överväger man att hos kommunen begära en detaljplaneändring men en sådan process tar lång tid.

– Det är jättemånga som ringer till oss och är arga för att stationen stängt men det är inte vi som ansvarar för den, säger Fredrik Klingstedt på Norrtälje kommuns renhållningsavdelning.

Han påpekar dock att kommunen gärna förmedlar kontakt mellan FTI och fastighetsägare som är

villiga att upplåta mark för stationen.

Källa: Tidningen Skärgården

Det är egentligen ett lagkrav att sopsortera, men inte lätt att följa för den som bor i glesbygd och skärgård där ofta återvinningscentralen ligger väldigt långt bort.
Foto: Håll Sverige Rent

Läs artikeln här