Det finns inget nationellt stödsystem för transporter via båt för skärgårdsföretag. I vissa regioner kan företag söka stöd från landstinget, i vissa från kommun och på andra håll finns inga stöd alls. Just lantbruksföretag med djur på öar har extra höga kostnader eftersom djurtransporter ställer särskilda krav på fartyg och färjor. Som en jämförelse kan nämnas att i Åbolands skärgård har företagare tillgång till gratis transporter av djur, maskiner och förnödenheter via statligt ägda specialfärjor.

Här ett reportage från SVT om förhållandena i Östergötland:

Det finns risk att en del företagare i Östergötlands skärgård går miste om bidrag för transporter via färja eller båt. Ansökningarna om stöd har blivit så många att pengarna inte räcker. Konsekvenserna kan bli stora för enskilda lantbrukare.

Under det här året har det hittills kommit in nästan dubbelt så många ansökningar om transportstöd jämfört med förra året, vilket gjort att ansökt belopp kraftigt överstiger budgeten för transportstöd 2017.

Därför blir det nu stopp för fler ansökningar.

– Det handlar om bidrag som främst lantbrukare kunnat ansöka om för att få ut sina djur på beten på öar, men det handlar också om transporter av foder och förnödenheter, säger skärgårdsutvecklaren Carl Hamilton i Valdemarsvik.

”Ökningen av bränsleskatt har säkert påverkat”

En orsak till att ansökningarna ökat det senaste året, kan enligt Carl Hamilton, vara dyr skatt på bränsle.

– Ökningen av bränsleskatt från lågskattad till normalskattad diesel har säkert påverkat att det är fler som har ansökt, säger han.

Källa: SVT Öst

Djurtransporter till sjöss kräver både specialkunskap och lämpligt tonnage. Korna åker från Långviksskär, Stockholms skärgård, 2003. Foto: Oskar Strandman

Läs hela inslaget och se bilder här