En ny nordisk livsmedelsresurs samt underlag för turism – Stillahavsostron

Första sidan av publikationen om Stillahavsostron i Norden. Utgiven av Nordiska ministerrådet

Stillahavsostronet har sedan 2007 etablerat sig i de nordiska kustvattnen, meddelar Nordiska ministerrådet när det lanserar en publikation i ämnet.

Arten anses som främmande, invasiv och därmed oönskad

Täta bestånd kan leda till ändringar i bottenhabitat. Samtidigt är detta en av världens största odlingsarter, och det blir gradvis större fokus på att den också är en resurs, rapporterar ministerrådet och fortsätter:
Bättre kunskap behövs om ostronets effekter på ekosystemen samt utveckling av bestånds- och spridningsmodeller. Inom utvecklingen av företagsverksamhet med fokus på ostron ser vi framför oss ett samspel mellan olika sektorer som turism, gastronomi, hotellverksamhet etc. För att kunna realisera den kommersiella potentialen är det viktigt att utreda egendomsrätten till resursen och etablera en förvaltning som möjliggör skörd och omsättning av ostron. Mattrygghet är ett prioriterat område som är viktigt för konsumenternas tillit till ostron och för att säkra trygg och hälsosam sjömat.

Ladda ner publikationen via länken nedan:

Ur innehållet:
 • Stillahavsostron – hot eller ny resurs, sid 5
 • Stillahavsostronens utbredning och miljökonsekvenser i Norden, sid 7
 • Hur ska en invasiv art hanteras? sid 8
 • Kommersiellt nyttjande av Stillahavsostron i Norden, sid 9
 • Regionala ostron – eller vad betyder merroir? sid 11
 • Utmaningar, sid 12
 • Slutsatser och rekommendationer, sid 14
 • Källor, sid 15
 • Fakta om Stillahavsostron, sid 16
 • Skillnaden mellan Stillahavsostron och platta ostron, sid 17
 • Kontakt, sid 18
 • Skörd av Stillahavsostron, sid 19

Källa: Nordiskt samarbete