Nu ligger isen i Bottenviken och Norra Kvarken och det är dags att börja staka skoterled mellan Holmön och fastlandet. Här passar Bryggan på att informera lite om skoterleden till Holmön.

Leden kan öppnas när isen är 20 cm eller tjockare. Innan leden kan stakas hela vägen måste nord-sydliga farleden, som går mellan Holmön och fastlandet, avlysas för fartygstrafik, vilket kommer att ske på lördag. Leden stakas från Vintervägskroken, som ligger ca 1 km söder om färjeläget i Byviken på Holmön, till Norrfjärden och kommer i land vid färjeläget ca 100 m söder om färjerännan.

Markering av spricka i isen. Vintern 2017.

Mätning av istjockleken. Vintern 2016.

 

Den 10 km långa skoterleden stakas med plogkäppar med 50 m lucka på norra sidan av leden och med 100 m lucka på södra sidan med ca 30 m bredd. Om man är ute i dålig sikt kan man då alltid veta åt vilket håll man färdas, är det tätare stakning på vänster sida är man på väg till Holmön och tvärt om. Totalt åtgår ca 300 plogkäppar.

Istjockleken mäts vid ca 30 mätpunkter längs leden och på sidan av leden. Varje dag mäts ett 10-tal mätpunkter. Det är de fem mätpunkter med tunnast is och sedan ytterligare 6 varierade mätpunkter så att alla 30 mätpunkter mäts minst en gång per vecka.

När isen slutar växa och tjockleken börjar minska utökas mätningarna så att isen mäts två gånger per dag. Det innebär att alla mätpunkter mäts minst två gånger per vecka. Mätningarna protokollförs och sammanställs i en journal tillsammans med dagboksanteckningar om hur isförhållanden varierar dag för dag.

Meterhög packis. Vintern 2018.

Leden markeras med plogkäppar. Vintern 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det mycket snö på isen kan den tyngas ner så att vatten tränger upp på isen och blöter upp snön närmast isen. Under den orörda snöytan bildas då snösörja som kan försvåra framkomligheten på isen. Även inne vid land kan det samlas vatten på isen när vattenståndet i havet stiger och isen vid land inte kan flyta upp eftersom den är fastfrusen i stenar på botten.

Normalt uppstår även långa sprickor i isen. De blir normalt ca 10-30 cm breda. De går ofta från SV mot NO och passerar således tvärs mot skoterleden. Dessa utgör normalt inget hinder att passera och fryser ofta igen när det är kallt. Ibland blir dock dessa sprickor så breda att man måste bygga en bro över för att passera säkert.

Ibland kan man även hjälpa till att öka istjockleken. Genom att skotta bort snö på ett område med tunn is och sen pumpa upp havsvatten på isen som får frysa så kan man bygga på istäcket uppifrån.

Uppumpning av vatten för att öka istjockleken. Vintern 2008.

Bro över spricka i isen. Vintern 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: O Nygren